Jurisprudentie

/Jurisprudentie

Wel of geen statutair directeur?

In deze casus (ECLI:NL:RBOBR:2017:2074) gaat het om de vraag of werknemer kan worden aangemerkt als bestuurder of als werknemer. De rechter oordeelt dat bij de vraag of er sprake is van een bestuurder, naast een geldig benoemingsbesluit, is vereist bekendheid van de statutair bestuurder met zijn benoeming en diens aanvaarding met de benoeming. Deze laatste [...]

Wel of geen statutair directeur?2020-03-10T04:24:53+01:00

ontslag op staande voet en bewijslast

In het onderhavige geval (5462815 \ HA VERZ 16-127) is de werknemer op staande voet ontslagen omdat hij een dakplaat van de werkgever zou hebben verduisterd. De werknemer betwist dit en aan de werkgever is de bewijslast daarvan opgedragen. Daartoe heeft de werkgever slechts één getuige laten horen, namelijk een verkoopmedewerkster. Werkgever had ook [...]

ontslag op staande voet en bewijslast2020-03-10T04:22:34+01:00

kwalificatievraag: arbeidsovereenkomst of niet?

In de onderhavige casus (ECLI:NL:RBNHO:2017:882) zijn partijen een overeenkomst aangegaan waarbij X vervoersdiensten zou uitvoeren voor Y. X stelt zich nu op het standpunt dat de relatie met Y een arbeidsovereenkomst betreft en Y stelt zich op het standpunt dat het om een overeenkomst van opdracht gaat. De kantonrechter kijkt naar de bedoeling van [...]

kwalificatievraag: arbeidsovereenkomst of niet?2020-03-10T04:19:42+01:00

vakantiedagen

In deze zaak (ECLI:NL:GHSHE:2017:345) heeft het Hof Den Haag bepaald dat een bepaling in een arbeidsovereenkomst - waarbij de aanspraak van een werknemer op zijn vakantiedagen van het vorige jaar zijn komen te vervallen - geen stand kan houden. De werknemer had namelijk zijn vakantiedagen niet in hetzelfde jaar opgenomen en wilde deze dus [...]

vakantiedagen2020-03-10T04:17:05+01:00

het concurrentiebeding

In Nederland is het zo dat sinds 1 januari 2015 een non-concurrentiebeding niet meer bij tijdelijke contracten mag worden toegepast, tenzij de werkgever heel concreet aangeeft wat voor zwaarwegende bedrijfsmatige belangen er zijn om dat wel te doen. En hoewel een dergelijk beding wel mogelijk is bij contracten voor onbepaalde tijd, is het bij [...]

het concurrentiebeding2020-03-10T04:15:37+01:00

het ontslag op staande voet

De kantonrechter (Assen) heeft op 28 maart 2017 beslist dat een ontslag op staande voet nietig is aangezien niet is voldaan aan de onverwijldheidseis. Het ontslag was dus niet geldig en de werkgever moest dus het loon doorbetalen. Op Curacao geldt ook dat het ontslag op staande voet aan bepaalde vereisten moet voldoen, wil [...]

het ontslag op staande voet2020-03-10T04:05:43+01:00