Arbeidsweetjes

/Arbeidsweetjes

Beëindiging door middel van opzegging

Eén van de manieren waarop het dienstverband kan eindigen is door middel van opzegging door één van de partijen. Opzegging kan tegen elke dag van de maand, tenzij dat anders is overeengekomen in het arbeidscontract. De opzegging door de werkgever is nietig onder andere tijdens ziekte van de werknemer. Dan geldt het zogenaamde opzegverbod. Ook [...]

Beëindiging door middel van opzegging2020-03-10T04:47:07+01:00

Proeftijd

De gedachte van de proeftijd is om werkgever en werknemer te gelegenheid te geven elkaar beter te leren kennen. Voor de werkgever betekent dat ook dat die zich op de hoogte kan stellen van de geschiktheid van de werknemer, zodat men een geïnformeerde keuze kan maken of men met elkaar verder wil. Na de proeftijd [...]

Proeftijd2020-03-10T04:44:02+01:00

Einde van rechtswege

Het einde van rechtswege is één van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen. “De dienstbetrekking eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken , bij overeenkomst of reglement, bij landsverordening of door het gebruik gegeven” Aan het begin van de dienstbetrekking spreken partijen vaak een periode af. Dit heeft als gevolg [...]

Einde van rechtswege2020-03-10T04:43:33+01:00