Kennisdeling is een integraal onderdeel van onze marktbenadering. Dit doen wij door middel van onder andere blogs, video’s en programma’s via verschillende media, maar ook door het geven van presentaties en workshops. In dat kader organiseren wij op donderdag 22 maart én op dinsdag 3 april aanstaande een workshop inzake de verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen.

Vaak weten werkgevers en werknemers namelijk wel ongeveer hoe het zit, maar  kennen zij de details niet of blijkt achteraf dat zij er toch helemaal naast zaten. En het zijn juist die details die jou als werknemer je baan kunnen kosten of die maken dat jij als werkgever toch een vergoeding dient te betalen aan de werknemer, of omgekeerd!

Tijdens deze praktische workshop van anderhalf uur zullen al deze details besproken worden. Informeel, kort en krachtig en, belangrijker, in gewone mensen-taal!

Aan de orde zullen onder meer komen het einde van rechtswege en het einde gedurende de proeftijd, het ontslag vanwege een dringende reden (ontslag op staande voet), de opzegging bij een dienstverband voor bepaalde en voor onbepaalde tijd, het ontbindingsverzoek via de rechter en het beëindigen met wederzijds goedvinden. Dit zijn allemaal manieren waarop de overeenkomst kan eindigen, maar waarbij natuurlijk ook steeds andere criteria en vereisten gelden waaraan een en ander dient te voldoen wil het rechtsgeldig zijn of willen de partijen niet een (schade)vergoeding hoeven te betalen.

Heb je interesse? Ga dan naar onze Facebook pagina voor alle details of meld je direct aan via info@justacuracao.com of 675-0610.