Vandaag in het Antilliaans Dagblad is een artikel verschenen over een arbeidszaak, waarin werkneemster uiteindelijk ook bij het Hof bot vangt. Werkneemster werkte als serveerster en werd op een gegeven moment op staande voet ontslagen door werkgever, kennelijk omdat ze had geweigerd om een (volle) vuilniszak buiten te zetten. De werkgever vond dat werkweigering. Het ontslag op staande voet werd echter niet gelijk aangezegd omdat werkneemster op dat moment in elkaar zakte en naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Iets langer dan zes maanden later, in het jaar daarop, riep werkneemster de nietigheid in van het ontslag. Zij stelde dat het ontslag nietig was althans dat de werkgever onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Het gerecht in eerste aanleg wees haar vordering af, omdat er sprake was van verjaring. Conform artikel 7 lid 2 van de Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomsten kan de werknemer de nietigheid immers inroepen gedurende 6 maanden. Werkneemster nam daar echter geen genoegen mee en ging in hoger beroep, alwaar vast diende te worden gesteld wat de ingangsdatum van het ontslag was. Pas dan kon namelijk geconstateerd worden dat er sprake was van verjaring. Ook in hoger beroep werd echter vastgesteld dat werkneemster te laat was met het inroepen van de nietigheid en volgde dus dat haar vordering afgewezen werd. Overigens was het Hof tot die conclusie gekomen nota bene door een verklaring van werkneemster zelf!
Ook de vordering van werkneemster om schadevergoeding uit onrechtmatige daad (voor welke een verjaringstermijn van 5 jaar geldt) werd afgewezen, omdat werkneemster niet duidelijk kon maken welke van haar verzoeken volgens haar onderhevig zijn aan die langere vervaltermijn.

Wijze lessen die wij hieruit kunnen leren zijn dat je als werknemer niet te lang dient te wachten met de nietigheid in te roepen van het ontslag en als je dat toch doet, houd dan altijd je termijnen goed in de gaten. Een paar dagen kunnen je al heel wat geld kosten. Verder geldt dat je je vorderingen goed dient te onderbouwen, anders sla je ook daar de plank mis. Allerbelangrijkste les is echter: praat je mond niet voorbij!! In dit geval had de werknemer namelijk zelf teveel gezegd waardoor in haar nadeel werd geoordeeld.

Voor meer informatie over het ontslag op staande voet kunt u onder andere hier of hier kijken. Voor eventuele vragen hierover of een andere vraag op arbeidsrechtelijk gebied kunt u gerust met ons contact opnemen via e-mail info@justacuracao.com of telefoon 675-0610. Een berichtje via de website kan natuurlijk ook altijd.