Monthly Archives: januari 2018

//januari

Ontslag op staande voet terecht

Op 17 januari jongstleden is er een artikel verschenen in het AD omtrent het ontslag van een medewerker door een lokale supermarkt in verband met fraude bij de levering van groenten en fruit. De rechtbank acht bewezen dat met behulp van de werknemer jarenlang teveel is betaald en dat het ontslag op staande voet derhalve [...]

Ontslag op staande voet terecht2020-03-10T04:53:35+01:00

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder: hoe ver reikt die?

Artikel 3 van Boek 2 BW bepaalt dat leden, aandeelhouders en anderen die krachtens de wet of de statuten bij de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken, niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon. Dit voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. In artikel 14 wordt echter bepaald dat iedere [...]

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder: hoe ver reikt die?2020-03-10T04:52:17+01:00