Op zaterdag 2 december 2017 verscheen in het Antilliaans Dagblad een artikel waarin de directeur van het uitzendbureau Impacto pleit voor “werkend leren” wat inhoudt dat de jongere een dag per week naar school gaat en de rest van de week werkt teneinde het vak in te praktijk te leren. Dat is een mooi streven en ik sta daar dan ook achter. In dit kader ga ik echter wat meer licht werpen op het aspect van de arbeidsrelatie tussen de jongere en de werkgever en wat daarbij komt kijken. Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst in deze gevallen is namelijk afhankelijk van hoe dit zich in de praktijk uitwerkt.

Eerder is duidelijk geworden dat partijen wel een naam kunnen geven aan een bepaalde relatie tussen partijen, uiteindelijk is grotendeels van belang wat partijen daadwerkelijk in de praktijk doen dat bepaalt of een relatie als een arbeidsovereenkomst wordt bestempeld of niet. We kennen op Curacao veelal de stage- of leerovereenkomst, waarbij de stagiair/student in het kader van het afronden van zijn studie tijdelijk (meestal niet langer dan 3-5 maanden) bij een werkgever werkzaamheden gaat uitvoeren met als doel het opdoen van kennis en vaardigheden in het kader van zijn studie. Het geval waarbij lokale jongeren al werkend een vak gaan leren is dan niet veel anders, waarbij er drie partijen betrokken zijn (de werkgever, de student en de school).

In het geval van een leerovereenkomst is doorgaans geen sprake van een arbeidsovereenkomst, aangezien het opdoen van kennis en vaardigheden prevaleert boven het (productief) werken voor de werkgever. Hier heeft de student dus meer baat bij aangezien hij veel leert in die periode. Voor de werkgever is dat anders, omdat hij grotendeels tijd en moeite in de student moet steken om hem/haar het vak te leren. Dit kan anders zijn als de verhoudingen anders liggen en de student uiteindelijk toch veel productief werk verricht en het leeraspect wat meer op de achtergrond is. Ook kan er gekeken worden naar de lengte van het traject: hoe langer de student aan het werk is bij de werkgever, hoe sneller men zou kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst aangezien de nadruk van het werk gaandeweg meer van leren naar productieve arbeid is verschoven (de student kan gaandeweg namelijk veel meer zelfstandig werken). Daarnaast kan gekeken worden naar de gezagsrelatie tussen de student en de werkgever alsmede naar het loon wat ontvangen wordt. De mogelijkheid van een combinatie van een leer- en een arbeidsovereenkomst bestaat ook, waarbij de student deels een arbeidsovereenkomst heeft en deels een leerovereenkomst. Voor de arbeidsrechtelijke bescherming maakt dit laatste overigens niet veel uit. Ten slotte is in dit kader ook handig om te kijken naar de wettelijke vereisten bij arbeidsovereenkomst met minderjarigen, waarbij de machtiging van de wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk is.

Kortom; er dienen goede afspraken te worden gemaakt (en nageleefd) tussen partijen teneinde misverstanden en (dure) rechtsprocedures te voorkomen. Voor eventuele vragen hierover of een andere vraag op arbeidsrechtelijk gebied kunt u met ons contact opnemen via e-mail info@justacuracao.com of telefoon 675-0610.