Op 11 november jl. heeft Justa haar vijfde sessie van het radioprogramma “Di tur banda mirá” gepresenteerd op 88.9FM, in welke per aflevering een ander arbeidsrechtelijk vraagstuk wordt behandeld. Onderwerp was deze keer de ARBOzorg op Curaçao en genodigde was de heer Arthur Nivillac van Optima Curaçao B.V., een bedrijf dat zich sterk maakt voor de optimalisering van de lokale arbeidsomstandigheden. Hieronder volgt een kort verslag van hetgeen aan de orde is gekomen.

“Op Curaçao is de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden geregeld in verschillende wetgevingen. Werkgevers en werknemers moeten samen het arbobeleid en de verbetering van de arbeidsomstandigheden uitvoeren. De werkgever blijft echter verantwoordelijk. Een goed arbobeleid vermindert de kans op (ernstige) bedrijfsongevallen en het ontstaan van beroepsziekten.

Een belangrijke rol in de arbozorg is er voor de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Beroepsziekten zijn blijvende gezondheidsklachten die overwegend worden veroorzaakt door het werk. Mensen met een beroepsziekte kunnen niet meer werken. Sommige beroepsziekten zijn gebonden aan een bepaald beroep, zoals het organisch psycho syndroom (OPS), dat veel bij schilders voorkomt en ook wel de schildersziekte wordt genoemd. Andere beroepsziekten komen algemener voor, zoals burn-out, rugpijn en KANS (klachten aan arm, nek en schouders, vroeger RSI).

Gevaarlijke werkomstandigheden kunnen ongevallen en incidenten veroorzaken. Bedrijven op Curaçao besteden niet veel aandacht aan een goede bedrijfshulpverlening (BHV) en gezonde werkplekken.

Vandaar dat het uitval op Curaçao bij verschillende bedrijven hoog is. We hebben het niet over ziekteverzuim, maar arbeidsverzuim.”