In het onderhavige geval (5462815 \ HA VERZ 16-127) is de werknemer op staande voet ontslagen omdat hij een dakplaat van de werkgever zou hebben verduisterd. De werknemer betwist dit en aan de werkgever is de bewijslast daarvan opgedragen. Daartoe heeft de werkgever slechts één getuige laten horen, namelijk een verkoopmedewerkster. Werkgever had ook een klant en de werknemer zelf als getuige kunnen horen, maar heeft ervoor gekozen dit niet te doen. Met de enkele verklaring van de getuige heeft de werkgever het verlangde bewijs niet geleverd en is door de rechter geconcludeerd dat daarmee geen dringende reden bestond voor het ontslag op staande voet. Werknemer vordert echter niet de vernietiging van het ontslag maar wel een billijke vergoeding omdat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen. Bij het bepalen van die vergoeding let de kantonrechter op alle omstandigheden van het geval, zoals onder meer het feit dat werknemer eerder iets heeft verduisterd zonder te betalen maar dat werknemer toen niet voor ontslag heeft gekozen. De kantonrechter begroot de vergoeding aan de werknemer op slechts € 100 bruto.
Uit deze casus blijkt dat een ontslag op staande voet aan een aantal strenge vereisten dient te voldoen (zie in dit kader ook dit artikel) én dat het aan de werkgever is om een en ander te bewijzen. Een enkele getuige is daarbij niet voldoende. Het ontslag op staande voet houdt in dit geval geen stand. In de meeste gevallen betekent dit dat de werknemer nog altijd in dienst is en dat de werkgever het loon dient door te betalen. In dit geval kiest de werknemer (alleen) voor een schadevergoeding wegens onregelmatige beeindiging van de overeenkomst. Aangezien uit de procedure echter is gebleken dat de werknemer zich al meerdere keren heeft “misdragen”, wijst de rechter een hele lage vergoeding toe, waarmee hij de werknemer dus indirect toch bestraft voor zijn handelen.
Als werkgever dient u zich ervoor te behoeden dat u lichtelijk omgaat met het ontslag op staande voet. Zorg ervoor dat u een daadwerkelijke (en objectieve) dringende reden hebt en dat u dit in het ergste geval voldoende kunt bewijzen. Duidelijk wordt met het bovenstaande ook dat geen enkel geval hetzelfde is en dat de uitkomst afhangt van de specifieke omstandigheden ervan.
Voor meer informatie over dit of een ander (arbeidsrechtelijk) onderwerp kunt u contact opnemen met ons via email info@justacuracao.com of bel ons op 675-0610.