In deze zaak (ECLI:NL:GHSHE:2017:345) heeft het Hof Den Haag bepaald dat een bepaling in een arbeidsovereenkomst – waarbij de aanspraak van een werknemer op zijn vakantiedagen van het vorige jaar zijn komen te vervallen – geen stand kan houden. De werknemer had namelijk zijn vakantiedagen niet in hetzelfde jaar opgenomen en wilde deze dus “meenemen” naar het volgende jaar. De werkgever was het hier niet mee eens en verwees naar de arbeidsovereenkomst, waarin de gewraakte bepaling stond. Een dergelijke bepaling is conform de wet vernietigbaar. Afwijking van de wetsbepaling kan alleen als het in het voordeel is van de werknemer, wat in deze niet het geval was.
Op Curacao geldt dat een werknemer recht heeft op het aantal vakantiedagen dat gelijk is aan minimaal 3 keer het aantal werkdagen per week. Dat betekent dat iemand die 5 dagen per week werkt, 15 vakantiedagen per jaar krijgt; iemand die 4 dagen per week werkt, krijgt minimaal 12 vakantiedagen etc. Uiteraard kunnen partijen meer vakantiedagen overeenkomen.
Artikel 9 van de Vakantieregeling 1949 bepaalt dat de vakantiedagen die in een bepaald jaar niet opgenomen zijn, meegenomen en samengevoegd kunnen worden tot een maximum van 6 keer het aantal werkdagen per week. Bij een werkweek van 5 dagen, kunnen dus in totaal 30 dagen worden meegenomen. Hiervan mag worden afgeweken, maar slechts in het voordeel van de werknemer. Een beding in de arbeidsovereenkomst die anders (ten nadele van de werknemer) bepaalt, is ook op Curacao vernietigbaar.
Wel is het zo dat werknemer zijn best dient te doen om zijn vakantiedagen in hetzelfde jaar op te nemen, om te voorkomen dat er vervolgens problemen ontstaan bij de opname van een lange vakantie. De werkgever kan namelijk ook de vakantie weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang en indien het belang van de werknemer, om de vakantie op dat moment op te nemen, niet opweegt tegen het belang van de werkgever om schade aan de bedrijfscontinuiteit te voorkomen.
Bij vragen over dit of een ander arbeidsrechtelijk onderwerp, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via info@justacuracao.com of bellen naar 675-0610.