In Nederland is het zo dat sinds 1 januari 2015 een non-concurrentiebeding niet meer bij tijdelijke contracten mag worden toegepast, tenzij de werkgever heel concreet aangeeft wat voor zwaarwegende bedrijfsmatige belangen er zijn om dat wel te doen. En hoewel een dergelijk beding wel mogelijk is bij contracten voor onbepaalde tijd, is het bij lange na niet zeker dat een dergelijk beding stand houdt ten overstaan van de rechter. In casu heeft de rechter bepaald dat -gezien de zeer specialistische kennis van de werknemer- dit beding zou betekenen dat hij voor een jaar lang geen arbeidsrelatie aan zou kunnen gaan in het hele land. Dit zou te ver zou gaan en de rechter heeft het beding beperkt in zoverre dat de werknemer een jaar lang geen directe relaties van de voormalige werkgever zou mogen benaderen. Het is een relatiebeding geworden.
Op Curacao is een non-concurrentiebeding in zijn geheel nietig, wat betekent dat een dergelijk beding niet overeengekomen mag worden, althans dat de werknemer zich niet daaraan hoeft te houden. Volgens het wetsartikel is een concurrentiebeding “ieder beding waarbij de arbeider al dan niet gedurende bepaalde tijd beperkt wordt om na het einde van de dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn”. Een zogenaamde relatiebeding is wel mogelijk, wat een beperkte versie is van het concurrentiebeding en wat inhoudt dat de werknemer voor een bepaalde periode geen relaties van de voormalig werkgever actief mag benaderen. Dit beding dient schriftelijk overeen te zijn gekomen.
Voor u als werkgever is het van belang dat u het verschil kent tussen deze twee vormen van beperking en op welke wijze u die kunt toepassen. Voor vragen kunt u uiteraard bij ons terecht via email info@justacuracao.com of tel 675-0610.